Posts

Showing posts from October, 2015

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿ

Image
ಕೊಂಚೆವಕ್ಕಿಗಳೆನಿತೊ ಸಿಲುಕಿವೆ ಬೇಡ ಹೊಡೆದಿಹ ಬಾಣಕೆ
ಮುಂಚೆ ರಾಮಾಯಣವು ಮಾತ್ರವು ಹುಟ್ಟಿತೊಂದೇ ಬಾರಿಗೆ
ಕೊಂಚ ಕಾಲವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸಿನ ಕವಿಯ ಪದಗಳ ಜೊತೆಯಲಿ
ಸಂಚುಮಾಡಲುಬೇಕು ಸರಸತಿಯೊಡನೆ ಸೊಬಗಿನ ಕವಿತೆಗೆ

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ - ಜಗನ್ನಾಥ ಪಾಠಕ್ ಅವರದು:

कियद्वारं क्रौञ्चा इह न निहता व्याधविशिखैः
परं काव्यं रामायणमिदम् इहैक समुदितम् ।
स कर्ता कालोsसौ स च हृदयवान् सा च कविता
समेत्य द्द्योतन्ते यदि वलति वाणीविलसितम् ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ಇವತ್ತಿನ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಅನುವಾದವಿದು.

ಕೊ.ಕೊ: ಕೊಂಚೆವಕ್ಕಿ = ಕ್ರೌಂಚ ಪಕ್ಷಿ; ಬೇಡನೊಬ್ಬನು ಜೋಡಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಹೊಡೆದಾಗ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಆ ಬೇಡನಿಗೆ ಶಾಪದ ನುಡಿಯನ್ನು ನುಡಿದದ್ದೂ, ಅದೇ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಮಂಗಳಶ್ಲೋಕವಾಗಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಥೆಯೇ!

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲವು ಶಿಖರಿಣೀ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ, ಅನುವಾದವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆ ಎಂಬ ವೃತ್ತದಲ್ಲೂ ಇವೆ.

ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬ ೨೦೧೫

Image
ಮತ್ತೊಂದು ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಬಂದು ಹೋಗಿದೆ! ಈ ಸಲದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೊಂಬೆ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ನೋಟ ಇಲ್ಲಿ. ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಸಂಗೀತ ನನ್ನದೇ ರಚನೆ (ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸ್ವರಜತಿ). ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಅವರದು. ಹಾಡಿರುವವರು ರಾಗಿಣಿ ಸನತ್.-ಹಂಸಾನಂದಿ.

ಗೌರಿಗೊಂದು ಸ್ತುತಿ

Image
ಸಂಜೆ ಬಣ್ಣದ ರೀತಿ ಚಂಚಲ ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಗಂಗೆಯು
ಎರಡು ನಾಲಿಗೆ ಹಾವು ಬಾಗಿದ ಕೊಳಕು ಮೊಗದವ ಚಂದಿರ
ಪೆದ್ದು ನಂದಿಯು ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯ ತುಂಬಿರೆ ಸಂಕಟ
ಬಾಳ್ವುದೆಂತೋ ಎನುತ ಬುರುಡೆಯ ಹಿಡಿದ ಗೌರಿಯೆ ಕಾಯಲಿ!


ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲ:

ಸಂಧ್ಯಾರಾಗವತೀ ಸ್ವಭಾವಕುಟಿಲಾ ಗಂಗಾ ದ್ವಿಜಿಹ್ವಃ ಫಣೀ ವಕ್ರಾಂಗೈರ್ಮಲಿನಃ ಶಶೀ ಕಪಿಮುಖೋ ನಂದೀಚ ಮೂರ್ಖೋ ವೃಷಃ | ಇತ್ಥಂದುರ್ಜನ ಸಂಕಟೇ ಪತಿಗೃಹೇ ವಸ್ತವ್ಯಮೇತತ್ಕಥಂ ಗೌರೀತ್ಥಂ ನೃಕಪಾಲಪಾಣಿಕಮಲಾ ಚಿಂತಾನ್ವಿತಾ  ಪಾತು ವಃ ||
सन्ध्यारागवती स्वभावकुटिला गंगा द्विजिह्वः फणी
वक्रांगैर्मलिनः शशी, कपिमुखो नंदीच मूर्खो वृषः ।
इत्थंदुर्जन संकटे पतिगृहे वस्तव्यमेतत्कथं
गौरीत्थं नृकपालपाणिकमला चिन्तान्विता पातु वः ॥

-ಹಂಸಾನಂದಿ

ಕೊ: ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಹೊಸ ದೇವೀಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದಮಾಡಬೇಕೆನ್ನಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು

ಕೊ.ಕೊ: ಮೂಲವು ಶಾರ್ದೂಲವಿಕ್ರೀಡಿತ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ. ಅನುವಾದವು ಮಾತ್ರಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲೆಯ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಸವನ್ನಿಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಕೊ.ಕೊ.ಕೊ: ಗೌರಿಯಂತಹ ಗೌರಿಗೇ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳಲಾಗದಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳಂತೆ! ಒಂದುಕಡೆ ಚಂಚಲವಾದ ಹೀಗೋ ಹಾಗೋ ಹೇಗೋ ಹರಿಯುವ ಅಂಕುಡೊಂಕಿನ ಗಂಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎರಡು ಕೋಡಿನ, ಮುಖವೆಲ್ಲ ಕಲೆ ತುಂಬಿದ ಚಂದ್ರ - ಹೊರಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮೊದ್ದು ಮುಖದ ಪೆದ್ದು ನಂದಿ.  ಹೀಗೆ ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್…